Προσδιορισμός της υπέρβασης του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης (claw back)

02-04-2014 – Επιστολή ΕΟΠΥΥ προς ΣΦΕΕ με θέμα:

«Σχετικά με τον προσδιορισμό της υπέρβασης του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης (claw back) και τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς φαρμακευτικών εταιρειών για τον καταμερισμό του ποσού υπέρβασης»

Αρχείο pdf (930KB)