Εκδήλωση ΓΓΕΤ για το νέο Νόμο για την ΕΤΑΚ

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος Βασιλάκος έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην Εκδήλωση που διοργανώνει η ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το νέο Νόμο για την ΕΤΑΚ με θέμα:

Νέο Θεσμικό Πλαίσιο και Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Πρόσκληση εκδήλωσης