Πρόσθετες προαιρετικές εκπτώσεις

23-04-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Αντώνη Δημόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας με θέμα: “Πρόσθετες προαιρετικές εκπτώσεις”

Αρχείο pdf (296KB)