Πρόσβαση στις νέες φαρμακευτικές θεραπείες στην Ελλάδα

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Γ. Υφαντόπουλος, Ν. Μανιαδάκης

Επιστημονική Συμβολή: Γ. Φούντζηλας

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας:
Κανδηλώρος Χάρις
Λατσού Δήμητρα
Μπαλούρδος Διονύσιος
Παπαγιαννοπούλου Βασίλεια

Οκτώβριος 2008

 

Executive Summary (Αρχείο pdf 197KB)
Executive Summary (Αρχείο doc 61KB)