Προτάσεις ΣΦΕΕ για τη λίστα αποζημίωσης φαρμάκων

16-05-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Α. Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, με θέμα:

«Προτάσεις ΣΦΕΕ για τη λίστα αποζημίωσης φαρμάκων»

Αρχείο pdf (239KB)