Προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας κατάθεσης των κλινικών μελετών

07-03-2014 – Επιστολή κ. Αθανάσιου Παπαβασιλείου, Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας, προς τον ΣΦΕΕ σχετικά με τις προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας κατάθεσης των κλινικών μελετών

Αρχείο pdf (109KB)