ΦΕΚ 229/Α/19.11.2012 – Ρυθμίσεις του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 229/Α/19.11.2012 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 11. Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων