Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για συμψηφισμούς με νοσοκομεία

17-12-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Μάριο Σαλμά, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών με θέμα:
“Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για συμψηφισμούς με νοσοκομεία”

Αρχείο pdf (55KB)

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης – Συμψηφισμοί
Αρχείο pdf (319KB)