Σχετικά με τα χρέη των νοσοκομείων και φαρμακείων του ΙΚΑ

12-05-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, Διοικητή ΙΚΑ

Σχετικά με τα χρέη των νοσοκομείων και φαρμακείων του ΙΚΑ

Αρχείο pdf (110KB)

Αναλυτικός πίνακας χρεών ΙΚΑ
Αρχείο pdf (71KB)