Σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την κίτρινη κάρτα

21-03-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο του ΕΟΦ
(Σημειώνεται ότι η ίδια Επιστολή εστάλη και στον κ. Γ. Πατούλη, Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών)

Σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την κίτρινη κάρτα

Αρχείο pdf (74KB)