Σχετικά με την αποπληρωμή εκκρεμών χρεών των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

11-02-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ ονομαστικά προς όλους τους Διοικητές και των 130 Νοσοκομείων

Σχετικά με την αποπληρωμή εκκρεμών χρεών των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

Αρχείο pdf (94KB)