Σχετικά με την έκδοση Δελτίου Τιμών με νέα φάρμακα

14-09-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Αντώνη Δημόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

Σχετικά με την έκδοση Δελτίου Τιμών με νέα φάρμακα

Αρχείο pdf (329KB)

Πρόσβαση στις νέες φαρμακευτικές θεραπείες στην Ελλάδα – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Αρχείο pdf (197KB)