Σχετικά με τις καθυστερήσεις στην έκδοση των αποφάσεων των τροποποιήσεων των ΠΧΠ/ΦΟΧ από τον ΕΟΦ και την πρόθεση των Κυπριακών αρχών να επιβάλλουν πρόστιμα στις εταιρείες σε περίπτωση που βρίσκουν μη επικαιροποιημένα ΦΟΧ στην Κυπριακή αγορά

Sorry you have no rights to view this post!