Σχετικά με τις καθυστερήσεις στην έκδοση των αποφάσεων των τροποποιήσεων των ΠΧΠ/ΦΟΧ από τον ΕΟΦ και την πρόθεση των Κυπριακών αρχών να επιβάλλουν πρόστιμα στις εταιρείες σε περίπτωση που βρίσκουν μη επικαιροποιημένα ΦΟΧ στην Κυπριακή αγορά

09-07-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Μ. Σκουρολιάκου, Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ

Σχετικά με τις καθυστερήσεις στην έκδοση των αποφάσεων των τροποποιήσεων των ΠΧΠ/ΦΟΧ από τον ΕΟΦ και την πρόθεση των Κυπριακών αρχών να επιβάλλουν πρόστιμα στις εταιρείες σε περίπτωση που βρίσκουν μη επικαιροποιημένα ΦΟΧ στην Κυπριακή αγορά

Αρχείο pdf (282ΚB)