Σχετικά με το ποσοστό μικτού κέρδους των φαρμακεμπόρων

05-05-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Ζωή Δέδε, Πρόεδρο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

Σχετικά με το ποσοστό μικτού κέρδους των φαρμακεμπόρων

Αρχείο pdf (297KB)