ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0: Μάθετε τι είναι οι Νέες Θεραπευτικές Ουσίες

Νέες Θεραπευτικές Ουσίες

Πρόκειται για χημικές ουσίες που ασκούν φαρμακολογική δράση στον οργανισμό– συνήθως με έναν καινούργιο μηχανισμό που εξασφαλίζει είτε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, είτε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τον ίδιο βαθμό ασφαλείας, είτε μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ίδιο βαθμό αποτελεσματικότητας σε σχέση με τις υπάρχουσες θεραπείες.

Λόγω του νέου μηχανισμού δράσης, των καλύτερων επιδόσεων στον τομέα της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας, του ευνοϊκού προφίλ αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα και τροφές, των απλούστερων δοσολογικών σχημάτων, της ελάττωσης ή εξάλειψης χειρουργικών επεμβάσεων, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής που επιφέρουν, αρκετές από τις νέες θεραπευτικές ουσίες χαρακτηρίζονται ως καινοτόμα φάρμακα.

 

Πρόσκληση ΣΦΕΕ Innovation Project 2 0_15 11 2014-f