ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0: Μάθετε τι είναι τα Προγνωστικά και διαγνωστικά εργαλεία

Προγνωστικά και διαγνωστικά εργαλεία  

Πρόκειται για μια σειρά από προχωρημένες τεχνολογικά μεθόδους /τεχνικές   οι οποίες θα μας επιτρέψουν  , εκεί που οι κλασσικές μέθοδοι έχουν αποτύχει να διαγνώσουμε μια νόσο, είτε για να μετρήσουμε το αποτέλεσμα ή την αναμενόμενη πορεία της νόσου .

Τα «εργαλεία» που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους αυτές είναι αρκετά συχνά πολύπλοκα μόρια που προκύπτουν από το συνδυασμό ερευνών στην ανοσολογία, την ιστοχημεία, τη μοριακή διαγνωστική. Για το λόγο αυτό θεωρούνται εξειδικευμένα «εργαλεία»  και συνεπώς κάνουν τις μεθόδους διάγνωσης και πρόγνωσης πολύ πιο ευαίσθητες.

Σαν αποτέλεσμα της χρήσης των κατάλληλων διαγνωστικών και προγνωστικών εργαλείων , αυξάνεται η ταχύτητα διάγνωσης, η ορθότητα της διάγνωσης, η  επιλογή καταλληλότερων φαρμάκων σε σχέση με την ιδιαιτερότητα του ασθενή και του σταδίου της νόσου του.

 

Πρόσκληση ΣΦΕΕ Innovation Project 2 0_15 11 2014-f