novartis_logo

Έτος ιδρύσεως:
1996

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος:
Susanne Kohout

Αριθμός εργαζομένων:
500 (2014)

Κύκλος εργασιών (2014):
369 εκατ. €

Βραβεία/Διακρίσεις:

Fortune – “Most Admired Companies in Greece 2015” – 1η θέση στην κατάταξη

Active Business Awards – “Diamonds of the Greek Economy 2015” – Διάκριση Επιχειρηματικής Αριστείας, ως η κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα

Ethos Sustainability Awards 2015 – Χρυσό Βραβείο για την εκστρατεία «Αναπνέω»

Digital Media Awards 2014 – Bronze Award για την εκστρατεία «Οπαδοί Ζωής»

Great Place to Work – “Best Workplaces 2013”

Great Place to Work – “World’s Best Multinational Workplaces 2013”

CRI 2013 – Gold Award

Η ιστορία της Novartis ξεκινάει δύο αιώνες πίσω με τρεις εταιρείες: τη Geigy, τη Ciba και τη Sandoz. Το 1970 η Ciba και η Geigy συγχωνεύθηκαν και δημιούργησαν τη Ciba-Geigy. To 1996 οι εταιρείες Sandoz και Ciba συγχωνεύθηκαν δημιουργώντας τη Novartis. Με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, η Novartis σήμερα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 180 χώρες με 120.000 εργαζομένους.

Η Novartis AG επικεντρώνεται σε τρεις τομείς:

• Τομέας Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (Pharmaceuticals)
• Τομέας Sandoz (Generics)
• Τομέας Alcon (Η μεγαλύτερη εταιρεία οφθαλμολογικών προϊόντων, η οποία δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: χειρουργικά οφθαλμολογικά προϊόντα, φάρμακα οφθαλμολογικών παθήσεων και καταναλωτικά προϊόντα)

H Novartis Hellas, η οποία ανήκει στον Όμιλο Novartis AG, είναι μια πρωτοπόρος και δυναμική εταιρεία στον ελληνικό και φαρμακευτικό χώρο. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Novartis Hellas επικεντρώνονται στον τομέα των Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων.

Η δέσμευσή μας για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

1. Οι Ασθενείς

Η στρατηγική της εταιρείας μας διεθνώς έχει ως άξονα την τοποθέτηση των ασθενών στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των οφελών που μπορούμε να τους παρέχουμε:

• Με καινοτόμα, ασφαλή και σταθερά υψηλής ποιότητας σκευάσματα.
• Με συνεχή στήριξη Συλλόγων Ασθενών είτε με οικονομική υποστήριξη είτε με την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για συγκεκριμένες νόσους.
• Με περισσότερες από 80 κλινικές μελέτες στην Ελλάδα με επένδυση πάνω από €9 εκατ.
• Με επένδυση €3,8 εκατ. σε προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας το 2014.

2. Η Επιχειρηματική Δεοντολογία

Τηρούμε πιστά τους θεσμοθετημένους κανόνες δεοντολογίας σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες και επιχειρηματικές πρακτικές μας, ακολουθώντας τους:

• Διεθνείς Κώδικες (EFPIA, EFCPIA)
• Εθνικούς Κώδικες (π.χ Νομοθεσία ΕΟΦ, ΕΣΥ, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Κώδικας Ελληνικής Φαρμακευτικής)
• Εθνικό Δίκαιο (π.χ Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ)
• Παράλληλα η Novartis έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο πολιτικών, όπως ο Εσωτερικός Κώδικας Συμπεριφοράς και την Πολιτική NP4 (Novartis Pharma Principles & Practices for Professionals)

3. Οι Άνθρωποί μας και η Κοινωνία

Αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος των κοινωνιών στις οποίες λειτουργούμε. Οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμη της επιτυχίας μας. Βασίζουμε τις πολιτικές μας πάνω σε αρχές όπως η ακεραιότητα, το θάρρος και η συνεργασία. Δημιουργούμε για τους συναδέλφους μας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και επιβραβεύει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Ενδεικτικά προβλέπονται:

• Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη
• Πρόσθετες κοινωνικές παροχές σε όλους τους εργαζομένους
• Αξιολόγηση και επιβράβευση εργαζομένων
• Ενέργειες για την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής

Κάθε χρόνο, την άνοιξη, αφιερώνουμε την επέτειο της ημέρας ίδρυσης της Novartis στην κοινωνία, καθιερώνοντάς την ως «Ημέρα Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς» όλων των εργαζομένων προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η Novartis αποδίδει μεγάλο τμήμα του κύκλου εργασιών της στην κοινωνία, μέσω πληρωμών φόρων (άμεσων ή έμμεσων), προμηθευτών, μισθοδοσίας, ασφαλειών, επενδύσεων για έρευνα, προστιθέμενη αξία παραγωγής κτλ.

4. Η Μέριμνα για το Περιβάλλον

Επιδίωξή μας είναι να κάνουμε λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων και να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των δραστηριοτήτων μας καθώς και του κύκλου ζωής των προϊόντων μας.

• Στη Novartis Hellas ανακυκλώνουμε χαρτί και μπαταρίες
• Συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια ανακύκλωσης συσκευασιών δίνοντας κάθε χρόνο πάνω από €50.000 στην Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
• Μειώνουμε τις εκπομπές ρύπων χρησιμοποιώντας υβριδικά αυτοκίνητα
• Μειώσαμε την κατανάλωση νερού τα τελευταία χρόνια μέσω της ορθολογικής χρήσης για την άρδευση και την αποτροπή διαρροών

Διεύθυνση:
Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας (12ο χλμ), 14451 Μεταμόρφωση,  Αθήνα

Τηλέφωνο:
(+30) 210  2811712

Ιστοσελίδα:
http://www.novartis.gr