Γενική Συνέλευση 16 Μαρτίου 2017

Παρουσιάσεις Γενικής Συνέλευσης ΣΦΕΕ

Παρουσίαση κ. Π. Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ – Δείπνο 15.03.2017
(Αρχείο pptx)

Agenda
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Π. Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ – Review & Priorities 2017
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Κ. Παναγούλια, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Growth & Hospitals Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Ολ. Παπαδημητρίου, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Pricing committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Μ. Κοσμίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Reimbursement Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Σπ. Φιλιώτης, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Clinical Research Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Στ. Θεοδωράκης, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Scientific& EOF Issues Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Κ. Κοφινάς, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Data Monitoring Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Κ. Ευριπίδης, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Financial Issues Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Μ. Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ – Ethics Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κα Δ. Λεμπέση, Νομικός Σύμβουλος ΣΦΕΕ – Legal Update
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κα Δ. Λεμπέση, Νομικός Σύμβουλος ΣΦΕΕ – Code Amendments Table 2017
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Ν. Βαρέλας, Ταμίας ΣΦΕΕ – Financial Review 2016 & Budget 2017
(Αρχείο pptx)

Έκθεση Ελεγκτών & Ορκωτών
(Αρχείο pdf)

Ψήφισμα
(Αρχείο pdf)