Γενική Συνέλευση 18 Μαρτίου 2016

Παρουσιάσεις Αντιπροέδρων, Ταμία & Μέλους Δ.Σ. ΣΦΕΕ

Παρουσίαση κ. Π. Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ – Δείπνο 17.03.2016
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Κ. Παναγούλια, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – – Δείπνο 17.03.2016
(Αρχείο pptx)

Agenda
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Π. Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ – Intro Speech
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Π. Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ – Strategic Position for 2016
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Κ. Παναγούλια, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Growth & Hospitals Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Κ. Παναγούλια, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Coding & Serialisation
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Ολ. Παπαδημητρίου, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Pricing committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Μ. Κοσμίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Reimbursement Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Σπ. Φιλιώτης, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Clinical Research Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Στ. Θεοδωράκης, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Scientific& EOF Issues Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Κ. Κοφινάς, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Data Monitoring Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Κ. Ευριπίδης, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Financial Issues Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Μ. Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ – Ethics Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κα Δ. Λεμπέση, Νομικός Σύμβουλος ΣΦΕΕ – Legal Update
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Ν. Βαρέλας, Ταμίας ΣΦΕΕ – Financial Review 2015 & Budget 2016
(Αρχείο pptx)

Έκθεση Ελεγκτών
(Αρχείο pdf)

Έκθεση Ορκωτών
(Αρχείο pdf)

Τροποποίηση Κώδικα Δεοντολογίας 2016
(Αρχείο pdf)

Νομικές Ενέργειες ΣΦΕΕ
(Αρχείο pdf)

IT Support ΣΦΕΕ
(Αρχείο pptx)

Αντιπροεδρίες & Επιτροπές ΣΦΕΕ
(Αρχείο pptx)

Ψήφισμα
(Αρχείο pdf)