Γενική Συνέλευση 8 Μαρτίου 2013

Παρουσιάσεις Αντιπροέδρων, Ταμία & Μέλους Δ.Σ. ΣΦΕΕ

Παρουσίαση κ. Ν. Κεφαλά, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Κ. Ευριπίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Π. Αποστολίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ
(Αρχείο ppt)

Παρουσίαση κ. Μ. Γερασόπουλου, Μέλους Δ.Σ. ΣΦΕΕ
(Αρχείο ppt)

Παρουσίαση κ. Ν. Βαρελά, Ταμία ΣΦΕΕ
(Αρχείο ppt)