Γενική Συνέλευση 20 Μαρτίου 2015

Παρουσιάσεις Γενικής Συνέλευσης ΣΦΕΕ (Απολογισμός 2012-2015)

Παρουσίαση κ. Κ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Κ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ – Communication Committee
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Ν. Κεφαλά, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Pricing & New Medicines
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Π. Αποστολίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Reimbursement Committee
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Ολ. Παπαδημητρίου, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Scientific & Regulatory Affairs committee
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Κ. Παναγούλια, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Committee on Growth & Added Value & Hospitals Committee
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Κ. Ευριπίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Financial Issues Committee
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Β. Νειάδα, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Documentation & Data Monitoring Committee
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Μ. Γερασόπουλου, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Committee for the Dialogue with Patients & Code of Ethics Committee
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Ν. Βαρέλα, Ταμία ΣΦΕΕ – Financial Review 2014 & Budget 2015
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Ν. Βαρέλα, Ταμία ΣΦΕΕ – Operating Expenses
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κα Δ. Λεμπέση, Νομικός Σύμβουλος ΣΦΕΕ – Legal Update
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κα Δ. Λεμπέση, Νομικός Σύμβουλος ΣΦΕΕ – Code Amendments Table 2015
(Αρχείο pdf)

Έκθεση Ελεγκτών
(Αρχείο pdf)

Έκθεση Ορκωτών
(Αρχείο pdf)