Γενική Συνέλευση 23 Μαρτίου 2018

Παρουσιάσεις Γενικής Συνέλευσης ΣΦΕΕ

Παρουσίαση κ. Π. Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ – Δείπνο 22.03.2018
(Αρχείο pdf)

Agenda
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Π. Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Κ. Παναγούλια, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Growth & Hospitals Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Ολ. Παπαδημητρίου, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Pricing committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Μ. Κοσμίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Reimbursement Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Σπ. Φιλιώτη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Clinical Research Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Στ. Θεοδωράκη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Scientific& EOF Issues Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Χρ. Δάκα, Μέλους Δ.Σ. ΣΦΕΕ- Orphans-Blood derivatives, Vaccines, Biologics-Biosimilars
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Μ. Γερασόπουλου, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Data Monitoring Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Κ. Ευριπίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Financial Issues Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Μ. Χειμώνα, Γενικού Διευθυντή ΣΦΕΕ – Ethics Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κας Δ. Λεμπέση, Νομικής Συμβούλου ΣΦΕΕ – Legal Update
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Ν. Βαρέλα, Ταμία ΣΦΕΕ – Financial Review 2017 & Budget 2018
(Αρχείο pptx)

Έκθεση Ελεγκτών & Ορκωτών
(Αρχείο pdf)

Ψήφισμα
(Αρχείο pdf)