Γενική Συνέλευση 23 Μαρτίου 2018

Παρουσιάσεις Γενικής Συνέλευσης ΣΦΕΕ

Παρουσίαση κ. Π. Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ – Δείπνο 22.03.2018
(Αρχείο pdf)

Agenda
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Π. Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Κ. Παναγούλια, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Growth & Hospitals Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Ολ. Παπαδημητρίου, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Pricing committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Μ. Κοσμίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Reimbursement Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Σπ. Φιλιώτης, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Clinical Research Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Στ. Θεοδωράκης, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Scientific& EOF Issues Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Χρ. Δάκας, Μέλους Δ.Σ. ΣΦΕΕ- Orphans-Blood derivatives, Vaccines, Biologics-Biosimilars
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Μ. Γερασόπουλος, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Data Monitoring Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Κ. Ευριπίδης, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Financial Issues Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Μ. Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ – Ethics Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κα Δ. Λεμπέση, Νομικός Σύμβουλος ΣΦΕΕ – Legal Update
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Ν. Βαρέλας, Ταμίας ΣΦΕΕ – Financial Review 2017 & Budget 2018
(Αρχείο pptx)

Έκθεση Ελεγκτών & Ορκωτών
(Αρχείο pdf)

Ψήφισμα
(Αρχείο pdf)