Γενική Συνέλευση 29 Μαρτίου 2019

Παρουσιάσεις Γενικής Συνέλευσης ΣΦΕΕ

Agenda
(Αρχείο pdf)

Παρουσίαση κ. Ολ. Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ

(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Κ. Παναγούλια, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Growth & Financial Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Μ. Κοσμίδη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Pricing committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Ι. Βλόντζου, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Reimbursement Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Χρ. Δάκα, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Scientific Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Στ. Θεοδωράκη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Communications Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Δ. Αναγνωστάκη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ – Data Monitoring Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Μ. Χειμώνα, Γενικού Διευθυντή ΣΦΕΕ – Ethics Committee
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κα Δ. Λεμπέση, Νομικού Σύμβουλου ΣΦΕΕ – Legal Update
(Αρχείο pptx)

Παρουσίαση κ. Χ Ναρδή, Ταμία ΣΦΕΕ – Financial Review 2018 & Budget 2019
(Αρχείο pptx)

Έκθεση Ελεγκτών & Ορκωτών
(Αρχείο pdf)

Ψήφισμα
(Αρχείο pdf)