21

Πρόεδρος:
Δημήτριος Αναγνωστάκης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας και Κύπρου Boehringer Ingelheim)