Επιτροπή Κλινικών Μελετών

book

 

Πρόεδρος:
Σπύρος Φιλιώτης (Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Pharmaserve-Lilly)