ΣΦΕΕ: Υπάρχει κίνδυνος ‘ατυχήματος’ με τη φαρμακευτική περίθαλψη

Συνέντευξη κ. Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ iatronet.gr