31/10/2014 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις εταιρείες – μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος(ΣΦΕΕ): ≈994,7€ εκ.

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη ως 31.12.2012 και από 01.01.2013 ως 31.10.2014

Αρχείο pdf