28/02/2014 – Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής εγκρίσεων Επιστημονικών Εκδηλώσεων και Ορισμός Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων ΕΟΦ

28/02/2014 – Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής εγκρίσεων Επιστημονικών Εκδηλώσεων και Ορισμός Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων ΕΟΦ

Αρχείο pdf (161KB)

Επιστημονικός Σύμβουλος Καλλικάζαρος

Επιστημονικός Σύμβουλος Μελιδώνης

Επιστημονικός Σύμβουλος Δερβένης