Συγκρότηση Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων 13-03-2015

13/03/2015 – Eγκύκλιος , Αρ. Πρωτ.: A1β/ Γ.Π.οικ.18833 με θέμα:

«Τροποποίηση της αριθμ.ΔΥ1δ/οικ.35997/11-4-2011 (Α.Δ.Α.: 4ΑΓΞ-4) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, με περιεχόμενο τη συγκρότηση της Ενδεκαμελούς Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων»

Κατεβάστε εδώ το αρχείο