Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χαλάνδρι, 3 Απριλίου 2012

 

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΕ καθορίσθηκαν οι τομείς ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Πρόεδρος
Φρουζής Κωνσταντίνος (NOVARTIS)

Αντιπρόεδροι και Τομείς Ευθύνης:
Αποστολίδης Πασχάλης (ABBOTT Laboratories)
• Αποζημίωση – Λίστες – ΕΟΠΥΥ
Βλόντζος Ιωάννης (MERCK)
• Επιστημονικά και Ρυθμιστικά Θέματα  – ΕΟΦ
Eυριπίδης Κωνσταντίνος (GENESIS Pharma)
• Οικονομικά Θέματα, Ομόλογα & Χρέη Δημοσίου
Kατζουράκης Γεώργιος (GLAXOSMITHKLINE)
• Θέματα EFPIA, Troika, IMF
Κεφαλάς Νικόλαος (JANSSEN – CILAG Pharmaceutical)
• Τιμολόγηση και Νέα Προϊόντα
Παναγούλιας Κωνσταντίνος (BIAN)
• Ανάπτυξη Εγχώριας Παραγωγής
• Οικονομική & Κοινωνική Προστιθέμενη Αξία της Βιομηχανίας

Γενικός Γραμματέας
Νειάδας Βασίλειος (CANA)
• Στρατηγικός Σχεδιασμός – Παρακολούθηση Δαπανών Υγείας – Τεκμηρίωση

Ταμίας
Βαρελάς Νικόλαος (GALENICΑ)

Μέλη: Γερασόπουλος Μάρκος (SANOFI), Γκιουλέκα Αθανασία (UCB), Κάτσικας Μάριος (ROTTAPHARM), Κοσμίδης Μάριος (WINMEDICA), Οικονόμου Κωνσταντίνος (BOEHRINGER INGELHEIM), Φιλιώτης Σπύρος (ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ).