Σημεία που συμφωνήθηκαν και χρήζουν άμεσης διευθέτησης

21-02-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Α. Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας με θέμα:
“Σημεία που συμφωνήθηκαν και χρήζουν άμεσης διευθέτησης”

Αρχείο pdf (119KB)