Σημεία που συμφωνήθηκαν και χρήζουν άμεσης διευθέτησης

21-02-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Α. Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, με θέμα:

«Σημεία που συμφωνήθηκαν και χρήζουν άμεσης διευθέτησης»

Αρχείο pdf (119KB)