Συμψηφισμός rebate 9% με χρέη νοσοκομείων – Επιστολή ΣΦΕΕ

27-01-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Δημήτρη Κοντό, Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ με θέμα:
“Συμψηφισμός rebate 9% με χρέη νοσοκομείων”

Αρχείο pdf (191KB)