Συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης μελών ΕΕΦΑΜ με Πρόεδρο και ΔΣ ΣΦΕΕ

Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014,  19:00
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιά

Πρόσκληση