Συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

26/11/2015 & 27/11/2015 – Συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας με βασικό θέμα:

“Τιμολόγηση νέων γενοσήμων και υβριδικών Φαρμάκων & Γενική Ανατιμολόγηση Φαρμάκων”

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:

  • την Πέμπτη 26/11/2015 στις 10πμ (ΚΑΚ κατά αλφαβητική σειρά από Μ ως Ζ (Λατινικοί χαρακτήρες) και θα συνεχιστεί
  • την Παρασκευή 27/11/2015, στις 10πμ (ΚΑΚ κατά αλφαβητική σειρά από Α ως L (Λατινικοί χαρακτήρες) και Α ως Φ (Ελληνικοί χαρακτήρες)