Δελτίο Τύπου ΣΦΕΕ από την παρουσίαση του «Κώδικα Δημοσιοποίησης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Διαύγεια στο Φάρμακο» – Κώδικας Δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ

Μια νέα Πρωτοβουλία για περισσότερη Διαφάνεια

Οι Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις θα δημοσιοποιούν κάθε είδους συνεργασία με Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2014 – Ένα νέο κώδικα αυτορρύθμισης του κλάδου, παρουσίασε σήμερα ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ). Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δημοσιοποίησης, ο οποίος υιοθετήθηκε επίσημα από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ, οι φαρμακευτικές εταιρίες μέλη του αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και την υποχρέωση να δημοσιοποιούν όλες τις λεπτομέρειες συνεργασίας τους με τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) ανεξαρτήτως αν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η δημοσιοποίηση θα γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΦΕΕ, η οποία θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη από το κοινό.

Το μέτρο αυτό προβλέπεται ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και θα αφορά τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2015. Οι λεπτομέρειες προς δημοσιοποίηση μπορεί ενδεικτικά να αφορούν χορηγίες, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες, κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις κλπ.

Πρόκειται για μια ομόφωνη απόφαση των μελών του Συνδέσμου, η οποία λήφθηκε σε συνέχεια μιας σειράς πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσίευσε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προώθηση και τη χρηστή διοίκηση στον κλάδο του φαρμάκου (μια πρωτοβουλία του πρώην Επιτρόπου Tajani). Κατ’ εφαρμογή των οδηγιών αυτών και ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ανάγκη για μέγιστη διαύγεια, περισσότερη αυτορρύθμιση και ακεραιότητα, η EFPIA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων), μέλος της οποίας είναι ο ΣΦΕΕ από το 1983, μετά από διαβούλευση με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Συνδέσμους Επαγγελματιών Υγείας, προχώρησε στην υιοθέτηση του “Disclosure Code”, ο οποίος υποχρεωτικά ενσωματώθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Αντίστοιχα, σε διεθνές επίπεδο, στις ΗΠΑ εφαρμόζεται ήδη το Sunshine Act.

Στο πλαίσιο της σημερινής Συνέντευξης Τύπου του ΣΦΕΕ για την παρουσίαση του Κώδικα Δημοσιοποίησης ο Υπουργός Υγείας, κ. Μάκης Βορίδης δήλωσε ότι: «Η σχέση των φαρμακευτικών εταιριών με τους ιατρούς ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα αδιαφανής. Έδινε βήμα σε κριτικές, οι οποίες δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν σε μια οργανωμένη βάση. Με αυτό το δεδομένο, οφείλω να χαιρετίσω την πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ. Στην πραγματικότητα ο Κώδικας Δημοσιοποίησης που ανακοινώνεται σήμερα φέρνει σε καθεστώς διαφάνειας τις σχέσεις ιατρών-εταιρειών. Ο ρόλος μας ως Πολιτεία είναι να καταστήσουμε νομοθετικά υποχρεωτική τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που αφορούν στις σχέσεις ιατρών – εταιριών. Σε αυτό πλαίσιο προωθούμε νομοθετική παρέμβαση που θα ορίσει ότι τα μέρη θα πρέπει υποχρεωτικώς να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες αυτές. Δεν το κάνουμε αβασάνιστα. Αντιλαμβανόμαστε το ιδιωτικό συμφέρον, αλλά το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει ο ασθενής να γνωρίζει την πληροφορία αυτή, ώστε να μπορεί να αξιολογεί την αντικειμενικότητα των ιατρικών συμβουλών που λαμβάνει. Καθώς οι σχέσεις ιατρών-εταιριών θα έρχονται στη διαφάνεια θα αποκαθίσταται το κύρος και των δυο πλευρών

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΦΕΕ, κ. Κωνσταντίνο Φρουζή: «Η χώρα μας είναι ακόμη σε κρίση. Οφείλουμε, για να τη βοηθήσουμε, να λαμβάνουμε διαρκώς πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού. Στο πλαίσιο αυτό αναλάβαμε και αυτή την πρωτοβουλία. Μόνο έτσι θα συνεισφέρουμε στην αξιοπιστία και διαφάνεια που τόσο χρειαζόμαστε ως χώρα. Με αυτή τη νέα πρωτοβουλία, στόχος μας είναι να φέρουμε στην επιφάνεια τις υγιείς σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας, καθιστώντας τις πιο διαφανείς και κατά συνέπεια ευκολότερα κατανοητές από τους ασθενείς, από τους άλλους εταίρους και βέβαια από το σύνολο της κοινής γνώμης.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ: «Ο νέος αυτός κώδικας θα συμβάλει θετικά στη συνολική προσπάθεια που κάνει η χώρα μας, για να οδηγηθεί σε τροχιά ανάπτυξης. Δεσμευόμαστε να εντείνουμε την προσπάθεια, ώστε να συμβάλλουμε στη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση της επιστημονικής κοινότητας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της θεραπείας των ασθενών, της έρευνας και της γενικότερης φροντίδας τους. Από σήμερα ο Κώδικας Δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ εγκαινιάζει μια νέα εποχή “.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Διαφάνειας του ΣΦΕΕ, κ. Μάρκος Γερασόπουλος ανέφερε ότι: «H επιτυχία της ανωτέρω πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή διαφάνεια εξαρτάται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από την σύμπραξη και τη στενή συνεργασία μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας, προκειμένου να ενισχυθεί η διαύγεια και η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης σε αυτή τη σχέση συνεργασίας».

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της EFPIA, κα Marie-Claire Pickaert υπογράμμισε ότι: «Η φαρμακοβιομηχανία είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την Ευρώπη, από πολλές απόψεις. Όμως, η δυσπιστία προς αυτήν εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για την πλήρη αξιοποίηση της δυνατότητάς να λειτουργήσει ως μοχλός στην προώθηση της υγείας και της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του EFPIA είναι μία από τις πολλές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Η EFPIA πιστεύει ότι οι σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών της υγείας ασκούν βαθιά και θετική επίδραση στην ποιότητα της θεραπείας των ασθενών και στην αξία της μελλοντικής επιστημονικής έρευνας. Παράλληλα, η EFPIA αναγνωρίζει ότι αυτές οι σχέσεις μπορούν να δημιουργήσουν περιθώρια για συγκρούσεις συμφερόντων. Η EFPIA και οι σύνδεσμοι και εταιρίες-μέλη της έχουν υιοθετήσει κώδικες για να διασφαλίσουν ότι αυτές οι σχέσεις πληρούν τα υψηλά πρότυπα ακεραιότητας, τα οποία αναμένουν οι ασθενείς, οι κυβερνήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι».

***

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ https://newsite.sfee.gr//kodikas-dimosiopiisis-sfee/ και/ή να απευθυνθείτε στην κα Ναταλία Τουμπανάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας ΣΦΕΕ. e-mail: natalia.toubanaki@sfee.gr, τηλ.: 6947936708, 210 6891101

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ – ΜΗΝΑΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο ΣΦΕΕ έχει σχεδιάσει μια σειρά δράσεων για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων και τη συνεισφορά τους μέσα από την δική τους θεσμική δραστηριοποίηση, στην εφαρμογή του Κώδικα Δημοσιοποίησης και την επίτευξη των στόχων. Η σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του Κώδικα Δημοσιοποίησης στους πολιτειακούς και θεσμικούς εκπροσώπους, οι οποίοι χαιρέτησαν και στήριξαν την πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ, αποτελεί μέρος των δράσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρόεδρος ΕΟΦ, κ. Δ. Λιντζέρης, ο Γενικός Επιθεωρητής Υγείας, κ. Στ. Ευαγγελάτος, o Διοικητής ΕΚΕΠΥ, κ. Π. Ευσταθίου, η Προϊσταμένη ΕΛΚΕΑ 1ης ΥΠΕ Αττικής, κα Κ. Αγγελοπούλου, η Διευθύντρια Διεύθυνσης Πληροφόρησης και Δημοσίων Σχέσεων ΕΟΦ, κα A. Κατσιφή, ο Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μ. Βλασταράκος, ο Πρόεδρος Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Κ. Λουράντος, ο Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γ. Πατούλης, ο Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Αθ. Εξαδάκτυλος, ο Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Καθ. Μ.-Α. Δημόπουλος, ο Πρόεδρος Επιτροπής Κατάρτισης Θετικής Λίστας, Καθ. Ν. Χούλης, ο Πρόεδρος ΠΣΒΑΚ, κ. Θ. Γιαρμενίτης, ο Πρόεδρος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, κ. Ανδ. Γαλανόπουλος, ο Πρόεδρος ΣΕΙΒ, κ. Π. Αρναούτης, ο Αντιπρόεδρος ΕΦΕΧ, κ. Β. Σερέτης, ο Καθ. Ά. Σισσούρας, καθώς και Πρόεδροι Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών, Πρόεδροι Συλλόγων Ασθενών, εκπρόσωποι επαγγελματιών διοργανωτών συνεδρίων, κα

Επιπλέον, το διάστημα από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2014, θα είναι σε εξέλιξη η καμπάνια ενημέρωσης προς τους επαγγελματίες υγείας όλης της χώρας, καθώς το σύνολο των επιστημονικών συνεργατών των εταιριών μελών του ΣΦΕΕ θα επικοινωνεί τις αρχές του Κώδικα Δημοσιοποίησης στους γιατρούς, τους οποίους θα επισκέπτεται σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΦΕΕ διαμορφώνει, επίσης, μια ειδική ενότητα για τον Κώδικα Δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα του, όπου θα υπάρχουν όλες οι σχετικές πληροφορίες. Μέχρι τις αρχές του 2016 οπότε και θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο, ο ΣΦΕΕ θα έχει ολοκληρώσει και την ανάπτυξη της ειδικής πλατφόρμας, στην οποία θα δημοσιοποιεί η κάθε εταιρία μέλος όλες τις λεπτομέρειες συνεργασίας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Οι βασικές ρυθμίσεις του Κώδικα Δημοσιοποίησης είναι οι εξής:

 • Οι Φ.Ε. μέλη του ΣΦΕΕ, θα συλλέγουν λεπτομερή στοιχεία για όλες τις επιχορηγήσεις σε Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ., οι οποίες θα αναρτώνται ανά εταιρεία στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ και θα αναφέρονται λεπτομερώς ανά αποδέκτη.
 • Βασική και απαραίτητη προϋπόθεση πριν την οποιασδήποτε μορφής επιχορήγησης και πριν τη δημοσιοποίηση στοιχείων είναι έγγραφη συγκατάθεση του συνεργάτη (ΕΥ/ΕΥΦ).
 • Σε περίπτωση που ο αποδέκτης αρνηθεί ή ανακαλέσει την άπαξ χορηγηθείσα συναίνεσή του, τα στοιχεία θα δημοσιεύονται συγκεντρωτικά.
 • Οι εταιρίες οφείλουν να αναφέρουν συγκεντρωτικά και το ποσό που επενδύουν στην Έρευνα και Ανάπτυξη.
 • Η ταυτοποίηση του αποδέκτη θα επιτευχθεί με τη χρήση ονόματος, επωνύμου και ΑΦΜ. Γλώσσα δημοσιοποίησης στοιχείων είναι η Ελληνική.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνουν:

Ανά αποδέκτη Ε.Υ.:

 • Κόστος εγγραφής και έξοδα μετάβασης & διαμονής σε εκδηλώσεις (π.χ. επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια/συμπόσια/συμβούλια)
 • Αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες (π.χ. εκπαίδευση/επιμόρφωση, συμβουλευτικά σεμινάρια, ομιλίες/διαλέξεις, γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες)

Aνά αποδέκτη Ε.Υ.Φ.:

 • Δωρεές και χορηγίες (σε είδος ή χρηματικές)
 • Χορηγίες για επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια/συμπόσια/συμβούλια σε Ε.Υ.Φ. ή μέσω P.C.O (κόστος ομαδικών εγγραφών Ε.Υ. & κόστος χορηγίας σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση)
 • Αμοιβές που προέρχονται από ή σχετίζονται με συμβάσεις μεταξύ φαρμακευτικών επιχειρήσεων και ΕΥΦ για κάθε είδους συμβουλευτική και άλλη υπηρεσία

Δημοσιοποίηση Στοιχείων – Συγκεντρωτικά

ισχύει για δραστηριότητες που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή:

 • Μη κλινικών μελετών, κλινικών μελετών (φάσης Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV), μη παρεμβατικών μελετών που έχουν προοπτικό χαρακτήρα και αφορούν τη συλλογή δεδομένων ασθενών από ή για λογαριασμό ενός ή μιας ομάδας ΕΥ συγκεκριμένα για τη μελέτη
 • Εκδηλώσεις που σχετίζονται με Έρευνα & Ανάπτυξη (π.χ. investigator meetings, advisory boards για κλινική έρευνα, steering committee meetings, consultancy meetings για κλινική έρευνα, τεχνικές εκπαιδεύσεις για κλινική έρευνα)

Εξαιρέσεις

δημοσιοποίησης αποτελούν τα:

– Παροχές που αφορούν αποκλειστικά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

Γεύματα εργασίας στο πλαίσιο ή εκτός πλαισίου επιστημονικών εκδηλώσεων

– Ιατρικά δείγματα

– Είδη αμελητέας αξίας (<15 €) ιατρικής πρακτικής

– Συνήθεις εμπορικές συναλλαγές (αλυσίδα διανομής φαρμάκων)

Δελτίο Τύπου

Δηλώσεις Φορέων

Παρουσίαση της Marie Claire Pickaert, Αναπλ. Γενική Διευθύντρια EFPIA (ελληνικά)

Παρουσίαση Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ “Κώδικα Δεοντολογίας και Διαφάνειας” κ. Μ. Γερασόπουλου

Φωτογραφίες:

Δελτίο Τύπου

Δηλώσεις Φορέων (Μετάφραση)

Παρουσίαση της Αναπλ. Γενικής Διευθύντριας της EFPIA, Mrs. Marie Claire Pickaert 

Παρουσίαση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας και Διαφάνειας του ΣΦΕΕ, κ. Μάρκου Γερασόπουλου (Μετάφραση)

Φωτογραφίες