Συνέντευξη Τύπου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): “Οι Τελευταίες Εξελίξεις στον Κλάδο του Φαρμάκου”

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2012

Παρουσίαση

Πρακτικό ΕΟΠΥΥ (Εκτίμηση φαρμακευτικής δαπάνης 2012) (Μετάφραση)

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/09/2012

Έτος: 2012