Συνέντευξη του κου Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ

στον Αθήνα 9.84 στην εκπομπή «Η τρόικα του 9.84» με τους δημοσιογράφους Γ. Παπαγεωργίου, Ν. Νώτη και Σ. Ζαχαρό

Audio File