11-09-2012 – Συνταγογράφηση σε περιπτώσεις έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης

11-09-2012 – Συνταγογράφηση σε περιπτώσεις έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης, Αρ. Πρωτ. οικ. 38696 (site ΕΟΠΠΥ)