09-04-2013 – Συνταγογράφηση των γαστροπροστατευτικών φαρμάκων και φαρμάκων για το έλκος

09-04-2013 – Ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Λίστας Φαρμάκων, Καθ. Δ. Μπούρου αναφορικά με το δημιουργηθέντα θόρυβο που αφορά στη συνταγογράφηση των γαστροπροστατευτικών φαρμάκων και φαρμάκων για το έλκος