Χάρτης ιστοσελίδας

Home Page

Latest News
Δῆλον Electronic Register for Non-Interventional Studies
Transparency in Conferences mini-site
Disclosure Code
Donations/Sponsorships mini-site
SFEE’s Letters

Weekly Reports
Special Clinical Trials Committee’s mini-site
SPCs mini-site
SFEE Innovation Project – Competition’s mini-site
Online Ticketing System
Like us on Facebook
Follow us to Twitter
Subscribe to Youtube channel
Follow us to Linkedin
Add us Google Plus
Join in RSS
Show Google – Map
efpia
Contact us
Site Map
Terms and Conditions

 

SFEE

About us
Board
Executive Team
Membership
Members Subscription
Statute
Our Work
Working Parties
General Assembly

 

TOPICS

Healthcare System Sustainability
Patient Access
Research and Development
Clinical Trials
>Files / Info

On patent medicines
Biological Pharmaceutical Products
Market Access
Pricing Bulletins
Pricing Determination
Reimbursement
E-prescription
Claw back – Rebate
Hospital Debts / EOPYY
EOF Topics
>EOF Circulars
>Press Releases

>Entry Fees
>High-Cost Medicines
>Scientific Events
EOPYY
Pharmacovigilance
Promotion of Public Health

 

CONTRIBUTION

Economy
Employment
Society
Growth

 

RESPONSIBILITY

Διαφάνεια – Κώδικας Δεοντολογίας
Κώδικας Δεοντολογίας
Κώδικας Δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ
Κώδικας Δεοντολογίας Ασθενών
Διαφάνεια στα Συνέδρια
Διαφάνεια στις Δωρεές
Διαφάνεια στις Κλινικές Μελέτες
Πρόγραμμα Υπεύθυνης Δραστηριοποίησης ΣΦΕΕ
Innovation Project
Tράπεζα Φαρμάκου
Δράσεις μελών

 

ΤΥΠΟΣ

Τελευταία Νέα – Τύπος
ΦΕΚ
Χρέη Νοσοκομείων & Ασφαλιστικών Ταμείων
ΕΟΦ
ΕΟΠΥΥ
ΗΔΙΚΑ – Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Υπουργείο Υγείας
Δελτία Τύπου
Άρθρα – Συνεντεύξεις-Ομιλίες
Άρθρα-Συνεντεύξεις Προέδρου/Μελών Δ.Σ.
Άρθρα-Συνεντεύξεις Γενικών Διευθυντών Εταιρειών-Μελών ΣΦΕΕ
Άρθρα-Συνεντεύξεις Στελεχών ΣΦΕΕ
Facts & Figures
Media Kit
Επικοινωνία
Αρχείο Πολυμέσων
Videos – Audios
>Videos Προέδρου & Μελών Δ.Σ.
>Videos-Audios σχετικά με τον ΣΦΕΕ (Διαγωνισμοί κλπ)
>Videos-Audios Εκπροσώπων ΣΦΕΕ
Καταχωρήσεις ΣΦΕΕ
Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις άλλων Φορέων
EFPIA News

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Φαρμακευτική Νομοθεσία
Αναζήτηση κατά θέμα
Αρχείο
Μελέτες – Στοιχεία Φαρμακευτικού Κλάδου
Μελέτες / Στοιχεία / Στοιχεία ΟΟΣΑ
Στοιχεία
Στοιχεία ΟΟΣΑ
Επιστημονικές Μελέτες
>Περιλήψεις
>Πλήρη Κείμενα
Παρουσίασεις – Γραφήματα
Συνέδρια –Σεμινάρια
Αρχείο Συνεδρίων
Έντυπα
Επιστολές ΣΦΕΕ
Weekly Report
Ημερήσια Δημοσιότητα

 

BLOG