Σοβαρά προβλήματα και μη εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την τρέχουσα ανατιμολόγηση

02-02-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Δημήτρη Λιντζέρη, Πρόεδρο ΕΟΦ με θέμα:
“Σοβαρά προβλήματα και μη εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την τρέχουσα ανατιμολόγηση και την ανάρτηση του νεώτερου προσχέδιου του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων (31/01/2014)”

Αρχείο pdf (98KB)