Σοβαρά προβλήματα στην τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων

05-03-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Α. Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, με θέμα:

«Σοβαρά προβλήματα στην τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων, σε ορισμένες περιπτώσεις κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας»

Αρχείο pdf (215KB)