Εξελίξεις στη στοχευμένη θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Οι εξελίξεις στη μελέτη της βιολογίας του καρκίνου του μαστού δίνουν τη δυνατότητα νέων προγνωστικών και προβλεπτικών παραγόντων που επιτρέπουν τη σωστότερη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών. Η γνωστή από παλιά ετερογένεια της νόσου μπορεί σήμερα να προβλεφθεί με τη μελέτη έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων. Σε μεγάλες κλινικές μελέτες που βρίσκονται υπό εξέλιξη, μελετάται η ικανότητα των μοριακών τεχνικών να προβλέψουν προοπτικά με μέγιστη ακρίβεια την πορεία της νόσου σε γυναίκες με νέο-διαγνωσθέντα καρκίνο μαστού. Τα αποτελέσματα αναμένονται σε λίγα χρόνια.