Σχετικά με καταβολή τιμητικής αμοιβής

20-10-2013 – Επιστολή κ. Δημήτρη Λιντζέρη, Προέδρου του ΕΟΦ προς τον κ. Α. Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας και την κα Χ. Παπανικολάου, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας με θέμα:
“Σχετικά με καταβολή τιμητικής αμοιβής”

Αρχείο pdf (733KB)