Σχετικά με τα χρέη των δημοσίων νοσοκομείων και την άμεση έκδοση Δελτίου Τιμών με νέα φάρμακα

24-05-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Χρήστο Κίττα, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σχετικά με τα χρέη των δημοσίων νοσοκομείων και την άμεση έκδοση Δελτίου Τιμών με νέα φάρμακα

Αρχείο pdf (336KB)

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Τιμών 25-4-12
Αρχείο pdf (118KB)