Σχετικά με τα χρέη των νοσοκομείων και φαρμακείων του ΙΚΑ

25-07-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, Διοικητή ΙΚΑ

Σχετικά με τα χρέη των νοσοκομείων και φαρμακείων του ΙΚΑ

Αρχείο pdf (316KB)

Έκθεση για χρέη νοσοκομείων 30-06-11
Αρχείο pdf (318KB)