Σχετικά με τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις προαιρετικές εκπτώσεις και το rebate για τα φάρμακα του Ν. 3816/2010

17-05-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Αντώνη Δημόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

Σχετικά με τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις προαιρετικές εκπτώσεις και το rebate για τα φάρμακα του Ν. 3816/2010

Αρχείο pdf (349KB)

Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/Γ.Π.οικ45414, με θέμα:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ33013/29-3-2012 (ΦΕΚ 983/Β/30-3-12) υπουργικής απόφασης»
ΦΕΚ: 1567/Β/8.5.2012 – Αρχείο pdf (114KB)