Σχετικά με τη χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κόστους που χορηγούνται αποκλειστικά από Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές άνω των 60 κλινών, τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1α της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α) / οικ. 13833 (ΦΕΚ 235/Β’/07-02-2013) Υ.Α.

26/03/2013

Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: οικ.11524

Περισσότερα