Σχετικά με το θέμα του συμψηφισμού του τέλους εισόδου και του rebate 2011 με τα χρέη των νοσοκομείων

13-01-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Νίκο Πολύζο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σχετικά με το θέμα του συμψηφισμού του τέλους εισόδου και του rebate 2011 με τα χρέη των νοσοκομείων

Αρχείο pdf (307KB)

09-01-2012 – Έγγραφο από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας

Σχετικά με τις ενέργειες 30 νοσοκομείων για τον συμψηφισμό υποχρεώσεων προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και ισόποσων απαιτήσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία με βάση την ΚΥΑ  Φ.42000/31584/4324 7-12-2011 (φεκ 2984 τεύχος Β 2011)
Αρχείο msg (164KB)